MENU
Chuông cửa | Chuông cửa màn hình akuvox kiểm soát truy cập
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A03-RFID
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A03-RFID

Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A03-RFID

A03S là một thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập dựa trên IP kết hợp một đầu đọc và một bộ điều khiển cửa. Nó cung cấp thông tin đăng nhập linh hoạt, bao gồm sóng để mở khóa qua Bluetooth, truy cập di động qua NFC và thẻ RFID.

Xem thêm
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A02-RFID + Bàn phím
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A02-RFID + Bàn phím

Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A02-RFID + Bàn phím

A02 là thiết bị đầu cuối kiểm soát ra vào dựa trên IP kết hợp bộ điều khiển cửa và đầu đọc thẻ trong một thiết bị.

Xem thêm
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A01-RFID
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A01-RFID

Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A01-RFID

Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A01-RFID là thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập thông minh, nhỏ gọn và phong cách.

Xem thêm
Kiểm soát truy cập Akuvox E16C
Kiểm soát truy cập Akuvox E16C

Kiểm soát truy cập Akuvox E16C

Chuông cửa E16 với thiết kế nhận diện gương mặt cung cấp khả năng liên lạc nội bộ tuyệt vời và các giải pháp kiểm soát ra vào linh hoạt như nhận dạng khuôn mặt với hỗ trợ AI và ứng dụng di động. E16 thường được sử dụng cho các mục đích thương mại và cư trú

Xem thêm
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02

Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02

Chuông cửa Akuvox A05S đo nhiệt độ trán, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện gương mặt kể cả khi đeo khẩu trang trên cùng một thiết bị

Xem thêm
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01

Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01

Chuông cửa Akuvox A05S đo nhiệt độ cổ tay, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện gương mặt kể cả khi đeo khẩu trang trên cùng một thiết bị

Xem thêm
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S

Kiểm soát truy cập Akuvox A05S

Chuông cửa có hình Akuvox A05S kiểm soát truy cập thông minh, nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi bạn đeo khẩu trang, thời gian nhận dạng nhanh, phát hiện nhiệt độ cơ thể

Xem thêm