MENU
Chuông cửa | Chuông cửa màn hình akuvox kiểm soát truy cập
Nút bấm chuông cửa Akuvox A05S-MD02

Nút bấm chuông cửa Akuvox A05S-MD02

Chuông cửa Akuvox A05S đo nhiệt độ trán, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện gương mặt kể cả khi đeo khẩu trang trên cùng một thiết bị

Xem thêm
Nút bấm chuông cửa Akuvox A05S

Nút bấm chuông cửa Akuvox A05S

Chuông cửa có hình Akuvox A05S kiểm soát truy cập thông minh, nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi bạn đeo khẩu trang, thời gian nhận dạng nhanh, phát hiện nhiệt độ cơ thể

Xem thêm