MENU
 
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
  • Model: A05S-MD01
  • Sản xuất: Akuvox
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Giá bán: Liên hệ
Chuông cửa Akuvox A05S đo nhiệt độ cổ tay, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện gương mặt kể cả khi đeo khẩu trang trên cùng một thiết bị
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD01