MENU
 
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A03-RFID
Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A03-RFID
  • Model: A03
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Giá bán: Liên hệ
A03S là một thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập dựa trên IP kết hợp một đầu đọc và một bộ điều khiển cửa. Nó cung cấp thông tin đăng nhập linh hoạt, bao gồm sóng để mở khóa qua Bluetooth, truy cập di động qua NFC và thẻ RFID.

 Thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập A03-RFID A03 thiết bị đầu cuối truy cập bằng Bluetooth + RFID
A03 là một thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập dựa trên IP kết hợp một đầu đọc và một bộ điều khiển cửa. Nó cung cấp thông tin đăng nhập linh hoạt, bao gồm sóng để mở khóa qua Bluetooth, truy cập di động qua NFC và thẻ RFID.