MENU
 
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
  • Model: A05S-MD02
  • Sản xuất: Akuvox
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Giá bán: Liên hệ
Chuông cửa Akuvox A05S đo nhiệt độ trán, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện gương mặt kể cả khi đeo khẩu trang trên cùng một thiết bị
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02
Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD02